...  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5599-1457   (bophowitt@gmail.com)...                 ....เรียนดี     มีคุณธรรม    นำประชาธิปไตย    ใฝ่กีฬา ...

      หน้าแรก     


 
 ข้อมูลโรงเรียน

  ผู้บริหาร

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

  สัญลักษณ์ 
       
  โครงสร้างการบริหาร

  บุคลากร

  กรรมการสถานศึกษา

  ทำเนียบผู้บริหาร

  ข้อมูลนักเรียน

 
  ติดต่อเรา เชื่อมโยงเว็บไชต์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google
 

  

                    ข่าวประชาสัมพันธ์   

   

  ประกาศโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์
       และอุปกรณ์ต่อพ่วง      คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด..
.

 


 รายงานประจำปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2557 (SAR)
 
    ตอนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐาน
    ตอนที่ 2  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี
    ตอนที่ 3  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
    ตอนที่ 4  สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้ 

ข่าวการศึกษา

      
  
ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
เชื่อมโยงเว็บความรู้


  โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา    91 ม.6 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ :   0-5599-1457
    
e-mail : bophowitt@gmail.com
webmaster  :   wachiraporn811@gmail.com